Δήμος Αθηναίων: «Πρόγραμμα Ένδεια 2013» για στήριξη σε ευπαθείς ομάδες (αιτήσεις έως 30/9)

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υλοποιεί το πρόγραμμα της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, σε κατοίκους του Δήμου Αθηναίων, που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας. Για το λόγο αυτό και από 01/07/2013 και έως 30/09/2013, θα παραλαμβάνονται αιτήσεις από το κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου,  Λιοσίων 22, αλλά και από τα επτά (7) Σ.Ε.Δ. στις αντίστοιχες Δημοτικές Κοινότητες. – Πηγή: Localit.gr

Recommended For You