Γιατί υπάρχουν δεξιόχειρες και αριστερόχειρες;

Σύμφωνα με μελέτες, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων είναι δεξιόχειρες και μόλις το 10% χρησιμοποιεί το αριστερό χέρι για τις καθημερινές του εργασίες.
Γιατί όμως υπάρχει αυτή η προτίμηση στο ένα από τα δύο μας χέρια και δε χρησιμοποιούμε και τα δύο εξίσου; Την απάντηση θα βρείτε στο video που ακολουθεί:

Recommended For You