Αυτοί είναι οι 7.400 άνεργοι που πέρασαν σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Τα ονόματα των 7.400 ωφελούμενων ανέργων οι οποίοι θα εργαστούν με πλήρη απασχόληση για χρονικό διάστημα 6 μηνών και 15 ημερών σε δημόσιους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.
Τόσο ο πίνακας με τα ονόματα των επιτυχόντων όσο και ο πίνακας των αποκλειόμενων για το ίδιο πρόγραμμα, έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) στην ενότητα e-υπηρεσίες/πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως και ο πίνακας αποκλειομένων, θα καταρτιστούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ άμεσα, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.
Επισημαίνεται ότι η κατάρτιση των πινάκων έγινε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης η οποία είχε εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.
Ήδη ο ΟΑΕΔ καταρτίζει την επόμενη δημόσια πρόσκληση ανέργων για 4.413 θέσεις σε επιβλέποντες φορείς του Δημοσίου. Η δημόσια πρόσκληση, αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, θα δημοσιοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.
Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά όλα τα ονόματα

Recommended For You