Αποτελέσματα Οι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού 2013-2014 του ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (όλα τα link στο τέλος του άρθρου) τα μητρώα των 110.000 δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2013-2014. [Μπορείτε να δείτε τους πίνακες με όλους τους δικαιούχους, επιλέγοντας τα links στο τέλος του άρθρου]. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τους πίνακες και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στην ενότητα «e-υπηρεσίες – Κοινωνικός Τουρισμός». Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν τα μητρώα των παρόχων (ξενοδόχοι κ.λπ.), όπως και οι πίνακες των Αποκλειομένων Δικαιούχων – Ωφελουμένων και Παρόχων. Σε ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΑΕΔ επισημαίνεται, ότι οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να προσέλθουν στις υπηρεσίες του Οργανισμού, αφού η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Η επιταγή ενεργοποιείται με την εμφάνιση των δικαιούχων – ωφελουμένων στα καταλύματα των παρόχων.
Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 16-9-2013, 18:10
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013- 2014» ξεκίνησε την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013 και έληξε την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, ο αριθμός των ωφελουμένων από το νέο πρόγραμμα ανέρχεται στα 110.000 άτομα. Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση διακοπών διάρκειας έως έξι ημέρες (από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις) που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 16η Σεπτεμβρίου του 2013 έως την 31η Ιουλίου του 2014 σε τουριστικά καταλύματα που έχουν συμπεριληφθεί στο μητρώο παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα πραγματοποιηθεί με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού στους δικαιούχους που θα επιλεγούν κατόπιν διαδικασίας μοριοδότησης.
Οι δικαιούχοι, εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στη δημόσια πρόσκληση, θα υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής για αυτούς και τα ωφελούμενα μέλη τους μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12η μεσημβρινή. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους και μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέλθουν στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) της περιοχής τους για την εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης και για την επίδειξη/ υποβολή των δικαιολογητικών της δημόσιας πρόσκλησης.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τη δημόσια πρόσκληση (www.oaed.gr).
Tηλέφωνα επικοινωνίας
2109989121
2109989122
από 08:00 – 14:00 όλες τις Εργάσιμες Ημέρες.
Κοινωνικός Τουρισμός 2013 – 2014
Πατήστε τους παρακάτω υπερσυνδέσμους (links) προκειμένου να κατεβάσετε τα αντίστοιχα αρχεία.
Στο Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2013-2014, για όσους δικαιούχους – ωφελούμενους έχουν επιλεγεί, εμφανίζονται επιπλέον σε σχετικές στήλες ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός αριθμός της επιταγής κοινωνικού τουρισμού καθώς και η ένδειξη «Ε».
Οι στήλες «Κ1», «Κ2», «Κ3», «Κ4» αφορούν τα αντίστοιχα κριτήρια μοριοδότησης
Κ1- ΑΤΟΜΙΚΟ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012,
Κ2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
Κ3- ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010,2011 & 2012
Κ4- ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Πίνακες Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2013 – 2014.
     Επώνυμα με Λατινικούς Χαρακτήρες (Α-Ζ) Αρχείο XLS 
     Επώνυμα με Ελληνικούς Χαρακτήρες (Γράμμα Α) Αρχείο XLS

Recommended For You