Απαγορεύονται οριστικά τα τηλεφωνικά τηλεπαιχνίδια

Στην πλήρη απαγόρευση προβολής μη αδειοδοτημένων τηλεπαιχνιδιών από τα τηλεοπτικά μέσα, προχώρησε χθες το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Όπως τονίζεται στην οδηγία, που εξέδωσε η ανεξάρτητη Αρχή, ύστερα από αίτημα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ως τυχερά θεωρούνται τα παιχνίδια εκείνα για τα οποία συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Υφίσταται έστω και εν μέρει επιρροή της τύχης στο αποτέλεσμα του παιχνιδιού.
  • Υφίσταται οικονομική διακινδύνευση που ως τέτοια νοείται η επιλογή του παίκτη να αναλάβει τον κίνδυνο επένδυσης στο αποτέλεσμα του παιγνίου οποιουδήποτε χρηματικού ποσού και άλλου περιουσιακού στοιχείου ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας του, προκειμένου να επιδιώξει οικονομικό όφελος από το αποτέλεσμα του παιχνιδιού.

Tο στοιχείο της οικονομικής διακινδύνευσης υφίσταται ιδίως όταν η χρηματική επιβάρυνση για τη συμμετοχή του κοινού στο παίγνιο υπερβαίνει τη συνήθη αστική χρέωση ενός τηλεφωνήματος ή το κόστος ενός απλού γραπτού μηνύματος.

Ως τυχερά παίγνια θεωρούνται και οι πάσης φύσεως κληρώσεις δώρων, όταν η συμμετοχή του κοινού γίνεται μέσω τηλεφωνικών γραμμών και γραπτών μηνυμάτων υψηλής χρέωσης.

www.dikaiologitika.gr

Recommended For You