Ανταλλάξτε προϊόντα και υπηρεσίες στην no 1 Ελληνική πλατφόρμα ανταλλαγών !

Η ανταλλαγή αποτελεί το αρχαιότερο και πιο απλό μέσο «επιχειρείν» στον πλανήτη και την πρώτη μορφή οικονoμικής συνδιαλλαγής.

Από την αρχαιότητα ο άνθρωπος κάλυπτε τις ανάγκες του με τις ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το ανταλλακτικό εμπόριο αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των πρώτων κοιτίδων πολιτισμού.
Στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης μετρητών η ανταλλαγή αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον αφού παρέχει την δυνατότητα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να αποκτήσουν προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς κόστος!
Μιά καθαρά ελληνική εταιρία, η tradeΝOW,  πρωτοπορεί αναγνωρίζοντας τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει, και δημιούργησε σε Ελλάδα και Κύπρο την πρώτη πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών και ακινήτων.
Σε αυτό το νέο διαδικτυακό σημείο συνάντησης τα μέλη μπορούν εντελώς δωρεάν να ανταλλάξουν προϊόντα και υπηρεσίες ίσης αξίας αλλά και διαφορετικής, με τη χρήση ενός εναλλακτικού νομίσματος (trade point) για τη κάλυψη της υπολειπόμενης αξίας.
Η γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση στην πλατφόρμα και η εύκολη χρήση της κάνουν την διαδικασία της ανταλλαγής εκτός από χρήσιμη και μια ξεχωριστή διαδικτυακή εμπειρία !

Recommended For You