«Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών και Γ Ηλικίας

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών Β΄ ΦΑΣΗ 2013 – 2014, το οποίο θα ισχύσει από 12 Μαρτίου του 2014 έως 30.6.2014.

Για τους επιχειρηματίες:
Για τους δικαιούχους:

Πρόγραμμα Γ’ ηλικίας

Για τους επιχειρηματίες:

Για τους δικαιούχους:

Ο κατάλογος των καταλυμάτων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα αναρτηθεί μετά τις 21/02/2014.

Δικαιολογητικά για την επιδότηση επιχειρηματιών για το υποπρόγραμμα 6ημέρων 2013-2014 Α’ φάση

Δικαιολογητικά για την επιδότηση επιχειρηματιών για το υποπρόγραμμα Γ’ ηλικίας 2013-2014 Α’ φάση

 

Recommended For You