Όλες οι θέσεις εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

imagesΠροκήρυξη διαγωνισµού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών

Προκηρύσσεται διαγωνισµός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών ενενήντα οκτώ (98) σπουδαστών. Ο αριθµός των εισακτέων κατανέµεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως: Α. ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, δέκα τέσσερις ( 14 ) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Β. Πολιτική και Ποινική ∆ικαιοσύνη, εξήντα µία (61 ) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου. Γ. Εισαγγελείς,

12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Πολιτική Πολιτιστική Ανάπτυξη & Παιδεία Δήμου Εορδαίας (Ν. Κοζάνης)

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Πολιτική Πολιτιστική Ανάπτυξη & Παιδεία Δήμου Εορδαίας στο πλαίσιο της Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”, ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως: 5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι 7 ΥΕ Καθαριστές/τριες <!– new ad for mob –> (adsbygoogle =

3 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας “ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ” του Δήμου Δεσκάτης (Ν. Γρεβενών)

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας “ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ” του Δήμου Δεσκάτης για την υλοποίηση της Πράξης: “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” , ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31.08.2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Τένις 1 ΠΕ Πληροφορικής 1
400 Εργάτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών, ανακοινώνει την πρόσληψη 400 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Τηλέφωνο: 23850 28206 <!– new ad for mob –> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Προκήρυξη Καταληκτική ημερομηνία 15/09/16

10 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Ν. Θεσσαλονίκης)

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. για το Νομό Θεσσαλονίκης ανακοινώνουν την πρόσληψη 10 ατόμων 7ωρης απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικάιου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Τηλέφωνο: 2310 289564, 2310 289594 <!– new ad for mob –> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Προκήρυξη

10 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας “ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ” (Ν. Καβάλας)

Η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας “ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ” ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Αρχειονόμος 2 ΠΕ Διοικητικού 2 ΠΕ Οικονομικού 2 ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 ΔΕ Νυχτοφυλάκων 1 ΔΕ Τεχνίτης Γενικών Καθηκόντων (Ηλεκτρολόγων) 1 ΥΕ Καθαριστών/τριών Περίοδος Υποβολής: 10/09/2016-19/09/2016 <!–
Αρχαιολόγος με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2016. Τηλέφωνο: 2310 801402 <!– new ad for mob –> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Προκήρυξη

3 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Καλαμπάκας (Ν. Τρικάλων)

Ο Δήμος Καλαμπάκας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος 1 ΔΕ Μάγειρας 1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων Τηλέφωνο: 24323 50216 <!– new ad for mob –> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Προκήρυξη

5 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών (Ν. Θεσσαλονίκης)

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 5 άτομα, έως 31/12/2016, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Μεταφραστής 2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί 2 ΔΕ Επιμελητές Διαμερισμάτων Περίοδος Υποβολής: 12/09/2016-21/09/2016 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Τηλέφωνο:  2313 329538 2313 329585, 2313 329596. <!–
11 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Ν. Ηρακλρίου)

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη 11 ατόμων 6ωρης απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Τηλέφωνο: 2810 302840, 2810 302863, 2810 302844, 2810 302842 <!– new ad for mob –> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Προκήρυξη

6 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Ν. Χανίων)

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. για το Νομό χανίων ανακοινώνουν την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Τηλέφωνο: 2810302844, 2810 302863, 2810 302840 <!– new ad for mob –> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Προκήρυξη

2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Ν. Έβρου)

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (7ωρης απασχόλησης) 1 ΔΕ Διανομέας (7ωρης απασχόλησης) Περίοδος Υποβολής: 13/09/2016-22/09/2016 Τηλέφωνο: 25510 82960 <!– new ad for mob –> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
25 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Νομοί Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας & Μεσσηνίας)

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. για τους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας & Μεσσηνίας, ανακοινώνουν την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής: 12/09/2016-21/09/2016 <!– new ad for mob –> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Προκήρυξη

106 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των εργασίας που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. <!– new ad for mob –> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); θέσεις εργασίας 

Θέσεις εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Κρήτη

– AMFITRITI ξενοδοχείο ζητείται καμαριέρα, ηλικίας 30-45 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση να μένει κοντά στο κέντρο, να έχει προϋπηρεσία και τη δυνατότητα να ασφαλιστεί. Πληρ. Τηλ. 28210-20170 (10 π.μ. – 1 μ.μ. και 5-7 μ.μ.) – ZHTEITAI άτομο να εργαστεί σε εργαστήρι ζαχαροπλαστικής, με προϋπηρεσία. Πληρ. Τηλ. 6970-262347 – ΑΠΟ ξενοδοχείο στην περιοχή Μάλεμε Χανίων ζητούνται: 1. άτομο για λάντζα
203 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. <!– new ad for mob –> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας στο Ι.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων

Tο Σιβιτανίδειο Ίδρυμα απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του ΙΕΚ της ΣΔΣΤΕ Χειμερινού εξαμήνου 2016. H υποστήριξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (HELP DESK) από 12-09-2016 έως 19-9-2016 και από 08.00 ώρα 16.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) στα τηλέφωνα 210 4847601 και 210 4857764.

IOS Developer

Το ανερχόμενο startup bubbllz, μετά την πετυχημένη ολοκλήρωση του seed γύρου χρηματοδότησης του από το Nbg Seeds και του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας, μεγαλώνει την ομάδα του και ενδιαφέρεται να προσλάβει IOS Developer, που να έχει όνειρα εξέλιξης και όρεξη για δημιουργική δουλειά. Αρμοδιότητες / Ρόλοι • Ανάπτυξη εφαρμογής για πλατφόρμα IOS πάνω σε έτοιμη ανάλυση και design. •
12 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου διάρκειας 10 μηνών.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει τη σύναψη με 12 άτομα σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικής διάρκειας 10 μηνών. <!– new ad for mob –> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Περισσότερα 

42 Ωρομίσθιοι Καθηγητές στο Δημοτικό Οργανισμό Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού & Πολιτισμού

Ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού & Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου νακοινώνει την πρόσληψη 42 ωρομίσθιων καθηγητών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Καταληκτική Ημερομηνία:20/09/16 <!– new ad for mob –> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Περισσότερα 

Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης

Η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης για το διδακτικό έτος 2016-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού. Περίοδος Υποβολής: 14/09/2016-23/09/2016 <!– new ad for mob –> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Περισσότερα 
Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

Η εταιρεία ΧΩΡΟΣ ΣΜ ΑΕ ζητά για πρόσληψη προγραμματιστή κτιριακών συστημάτων αυτοματισμού απόφοιτο ΤΕΙ ή αντίστοιχης σχολής. Γνώση συστημάτων ΕΙΒ ΚΝΧ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά jobs@horos.gr (link sends e-mail) λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας. Μεγάλη Εξαγωγική Εταιρεία στο τομέα των ηλεκτρικών συσκευών αναζητά για τη θέση του υπευθύνου ποιοτικού

Έρχονται 1.529 προσλήψεις στο Δημόσιο – Ποιους τομείς αφορά

Σε μπαράζ από 1.529 προσλήψεις θα προχωρήσουν οι δήμοι της χώρας για την υλοποίηση του Προγράμματος Άθληση για όλους 2016-2017. Ειδικότερα με απόφαση τεσσάρων υπουργείων προβλέπεται η έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2016-17. Όσοι

loading...

Comments

comments

Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. More Info | Close
Close