Τι είναι οι «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις»

Για να περιγράψουμε τα βασικά σημεία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 θα πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στην έννοια της «Κοινωνικής Οικονομίας». Θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

read more ...

Τα τελευταία νέα μας

Twitter
bnogr on Twitter
bnogr follows 2,168 people
Twitter Pic gmaltezo Twitter Pic kostakak Twitter Pic JunckerE Twitter Pic MariaYan Twitter Pic MarkosBo Twitter Pic poikonom Twitter Pic evichris Twitter Pic Oikonomo
pinterest button
Subscribe to Receive E-Mail Updates: